Fjalime

Raport për Aktin Normativ Nr.6, Datë 04.10.2013 të Këshillit të Ministrave “Për buxhetin e vitit 2013”

Komisioni për Ekonominë dhe Financat, në cilësinë e komisionit përgjegjës, në mbledhjen e datës 18 tetor 2013, shqyrtoi aktin normativ nr.6, datë 4.10.2013 të Këshillit të Ministrave “Për buxhetin...
Lexo më shumë...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com