NJE MODEL EKONOMIK QE MAKSIMALIZON LIRINE EKONOMIKE  Globalizimi është një process i vazhdueshëm i rritjes së ndërvarësisë ekonomike, politike dhe shoqërore ndërmjet vendeve. Si një proces i tillë karakterizohet...
Lexo më shumë...