Publicistikë

Vlerësime dhe sugjerime për Raportin e Bankës së Shqipërisë për vitin 2013

Vlerësime dhe sugjerime për Raportin e Bankës së Shqipërisë për vitin 2013 Duke shprehur një opinion mbi politikën monetare, të ndjekur gjatë vitit të mëparshëm nga Banka e Shqipërisë, për arritjen...
Lexo më shumë...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com