Libra

TRANZICIONI DHE LIRIA EKONOMIKE NE SHQIPERI & “TRANSITION AND ECONOMIC FREEDOM IN ALBANIA”

Ky libër i botuar në shqip dhe në anglisht është fokusuar në lidhjen ndërmjet aspekteve të tranzicionit ekonomik dhe konceptit të lirisë ekonomike. Libri përmban analizën e të dhënave...
Lexo më shumë...
Libra

MAKROEKONOMIKS

Botimi shkencor me bashkautorë Doc. Dr. Alqi Naqellari dhe Prof. Dr. Armen Kadriu është një tekst për studentët e shkencave ekonomike ku trajtohen problemet teorike të makroekonomiksit. Ky studim...
Lexo më shumë...
Libra

HYRJE NE EKONOMI

Botimi shkencor me bashkautorë Doc. Dr. Alqi Naqellari dhe Prof. Dr. Armen Kadriu është një tekst për studentët e shkencave ekonomike. Ky botim përmban materiale të domosdoshme për studentët...
Lexo më shumë...
12
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com