Fjalime

Për projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”

Duke diskutuar P/ligjin e paraqitur“PËR MENAXHIMIN FINANCIAR DHE KONTROLLIN” lindin natyrshem pyetjet” 1-Pse po e ndryshojme ligjin egzistues? 2-Cilat jane arritjet e deri tanishme? 3-Cilat jane problematikat dhe shqetsimet?...
Lexo më shumë...
Njoftime

Shkolla e Lartë Private Mesdhetare zhvillon ceremoninë e diplomimit të studentëve Bachelor dhe Master brezi 2015

Ditën e hënë, datë  05/10/2015 Shkolla e Lartë Private Mesdhetare zhvilloi në ambjentet e Qendrës Kulturorë të Katedrales Ortodokse në Tiranë ceremoninë e diplomimit të studentëve të nivelit Bachelor...
Lexo më shumë...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com