MARRAKESH SECURITY FORUM 6th edition

(Africa facing the transnational and asymmetric security threats)

Një Konferencë ndërkombëtare, me përfaqësues politik, ushtarak, diplomat, shtetar, profesor, analistë, përfaqësues nga Afrika, Europa, SHBA dhe Azia, ku u diskutuan çështjet e sigurisë, luftës kundër terrorizmit ndërkombëtar dhe lidhjet e tij me krimin ndërkombëtar, atë ekonomik e financiar, të pastrimit të parave të pista, trafikut të drogës, armëve, qenieve njerëzore etj.

image