Hyrje në Ekonomi
Botimi shkencor me bashkautorë Doc. Dr. Alqi Naqellari dhe Prof. Dr. Armen Kadriu është një tekst për studentët e shkencave ekonomike. Ky botim përmban materiale të domosdoshme për studentët e nivelit Bachelor në shkencat ekonomike. Teksti shoqërohet me shembuj konkretë të marrë nga aktualiteti ekonomik i Shqipërisë dhe nga ai ndërkombëtar.